Greek Beef Stew
Greek Beef Stew
Eggplant Balls
Eggplant Balls
Yoghurt & Lemon Cake
Yoghurt & Lemon Cake
Mosaico
Mosaico
Sfougato Mitilinis
Sfougato Mitilinis
Spaghetti & Greek Cheese
Spaghetti & Greek Cheese
Gemista (Stuffed Vegetables)
Gemista (Stuffed Vegetables)
Spanakorizotto
Spanakorizotto
Baked Feta
Baked Feta
Sweet Paksimadi (Type of Biscotti)
Sweet Paksimadi (Type of Biscotti)
Stuffed Cabbage Rolls
Stuffed Cabbage Rolls